Strix Drones היא חברה טכנולוגית המפתחת תחנות עגינה לרחפנים המבצעים משימות באופן אוטונומי. תחנות העגינה הן קבועות או ניידות. הפיתוח כולל תחנות עגינה המשמשות כנקודות הפצה למשלוחים המבוצעים באמצעות רחפנים.

אתר האינטרנט לסטריקס עבר תהליך מלא של איפיון, עיצוב ופיתוח ונעשה במסגרת תהליך מיתוג מצומצם שכלל ברושור לתערוכות ומצגת משקיעים.