איור לספר שירי ילדים

איור לספר שירי ילדים בעיפרון ודיו מתוך סדרה של 12 איורים.