פנו אלינו

יש למלא שם מלא
יש למלא מספר הטלפון
יש למלא פרטי הפנייה
יש לסמן את תיבת הזיהוי
הפיכת סדר העמודים במסמך PDF

הפיכת סדר העמודים במסמך PDF נדרשת במקרים מסוימים. אחד מהם הוא העלאת קובץ לאחת או אחד מהתוכנות והאתרים המאפשרים לצור חוברת דיגיטלית לדפדוף.

אפשרות נוספת היא סריקה של מסמך מרובה עמודים שבוצעה כך שהקובץ הסופי נשמר מן הסוף להתחלה.

נכון לכתיבת ההסבר הנוכחי לא קיימת פקודה פשוטה בממשק התוכנה ואנו נדרשים להוסיף אחת כזו באופן חד פעמי כך שבמקרה הצורך היא כבר תשמר בתוכנה.

הביצוע:

 1.  לוחצים על לשונית Tools
 2. גוללים למטה לאוסף הפקודות שהכותרת שלו היא Customize ובכפתור Action Wizard לוחצים על Open
 3. ב-Option Bar למעלה (סרגל הכלים האופקי) קיים כפתור New Action. לוחצים עליו.
 4. ייפתח חלון. בצידו השמאלי תפריט. לוחצים על האפשרות התחתונה More Tools
 5. בוחרים באפשרות Execute JavaScript
 6. בחלונית בצידו השמאלי של החלון תופיע הפקודה החדשה
 7. ניתן להגדיר על איזה מסמך תבוצע הפעולה, אך אין צורך לגעת בהגדרות
 8. לוחצים על האפשרות Specify Settings
 9. ייפתח החלון שבו משבצים את ה-Script הבא:
  for (var i = this.numPages - 1; i >= 0; i--) this.movePage(i);
 10. מאשרים את השיבוץ בלחיצה על כפתור OK
 11. לוחצים על כפתור Save בתחתית החלון. מעניקים שם לפקודה ומאשרים
 12. הפקודה בשם שנתנו תופיע בצד ימין של תפריט Action Wizard