יועץ שילוט הוא הגורם האחראי על הכוונה והתוויה של יצירת מערכות שילוט במתחמים ומרחבים בסדרי גודל שונים. משימתו היא ליצור מערכת הנחייה פשוטה ככל הניתן עבור המבקר או בן הבית באותו המרחב. עם ההבנה שמרחבים צריכים להיות מונגשים עבור מבקרים שמוגבלים בקליטה חושית ויזואלית, מצטרפים אל מפרטי מערכת ההכוונה אמצעים שאינם ויזואליים, למשל חיווי קולי במעליות המציין את הקומה שאליה הגיעה המעלית ואת תוכן מרחב הקומה.

מערכות שילוט

"Beam me up, Scotty" (שגר אותי למעלה, סקוטי), הקריאה שדומות לה שוגרו לחלל האוויר בסדרת הפולחן "מסע בן כוכבים" עדיין לא ממשית. טלפורטציה, שיגור של חפצים או אנשים ממקום למקום, ללא הצורך לעבור מסלול פיזי כלשהו, היא עדיין מדע בידיוני.

באחד מבתי החולים במרכז הארץ השוכן בלב עיר מרכזית ושוקקת, ישנה מערכת מסועפת של מסדרונות מתחת לבית החולים המחברת שני אגפים מרכזיים שלו, שהכניסה לכל אחד מהם היא מרחוב אחר. בניסיון להגיע לחדר המיון הנמצא באגף אחד מהאגף האחר, כמעט רוב המבקרים בפעם הראשונה נעלמים אי שם במסדרון הלא נכון.

אותה "היעלמות" אינה מסתורית, היא תוצאה של מערכת שילוט לקויה. גם במבנה רב קומות מסועף ומורכב, או מרחב הכולל בתוכו מספר מבנים, ניתן ליצור מערכת שילוט כזו שתאפשר תנועה מהירה אל היעד המבוקש בהנחה שהוא ידוע מראש. תכנון מערכת כזו הוא שלב מאוחר יחסית בתהליך ההקמה של מבנה או מרחבים חדשים, או במסגרת תהליך שילוט מתוכנן בקיימים.

מערכת שילוט פיזית חזותית

מערכת שילוט מסורתית, הנתמכת לעיתים באמצעים דיגיטליים, כמו מסכי תצוגה, היא עדיין המערכת הנפוצה ותמשיך להיות כזו בעתיד הקרוב והרחוק. המערכת מורכבת מאלמנטים קבועים כמו שלטים המקובעים על קירות המבנים או שלטים הנטועים בנקודת חיבור מרכזית במרחב.

בתכנון מערכת כזו יש צורך לבצע מספר מהלכים ולהתחשב בשינויי איכות הצפייה לאורך מחזור היממה:

  • שלט צריך להיות קריא וברור לאורך כל שעות היממה, משמע עם ניגודיות צבעים חזקה ואמצעי תאורה שמלווה אותו בשעות בין הערביים והחשיכה.
  • בתכנון מערכת השילוט צריך להתבצע סיור פיזי של יועץ השילוט במרחב או המבנה, ואם תכנון השילוט מתבצע במהלך התכנון האדריכלי, אזי סיור וירטואלי אפשרי בשלבים המקדימים.
  • עומס מידע - שלט עמוס במידע עשוי ליצור בלבול בקרב המשתמשים במבנה או המרחב, ויש צורך לייצר שפה גרפית מפשטת, ואפילו ליצור פיצול של אמצעי השילוט על מנת להקל את השימוש בהם.

מערכת שילוט משולבת

במרחבים מאוד גדולים, נרתמת הזמינות של אמצעי ניווט המצויים כיום, כמעט, בכל טלפון נייד לפיתוח אפליקציות ניווט המקלות התמצאות. אמינותן של מערכות מן הסוג הזה גבוהה, אך לא בכל מקום ניתן להשתמש בהן, מטעמי קליטה סלולרית או מטעמי אבטחה, שאינם מאפשרים חשיפת מידע של מרחבים בעלי אופי בטחוני או סודי כלשהו.

שילוט מבוסס ניהול סיכונים

במרחבים גדולים הכוללים מרחבים תפעוליים קיימות סכנות בטיחותיות הנובעות משימוש בחומרים מסוימים, תנועות כלי רכב, מתקני אספרת אנרגיה ועוד. מערכות שילוט במרחבים כאלה אמורות להכיל את כל המידע הנחוץ על מנת למנוע תאונות ותקלות הנובעות מחוסר ידיעה או מודעות של אדם הנע באותו מרחב.

תכנון מערכות שילוט מרחביות

תכנון מערכות השילוט דורש ריכוז והכפפה של ספקים וקבלני משנה שונים באתר שבו מוקמים מבנים ונפרסת תשית תעבורתית. מרכיבי מערכת השילוט הפיזיים והדיגיטליים, ממוקמים על מפות התכנון השונות של המבנים, הנוף ותשתיות החשמל.

כל אלה, ובמיוחד ההתממשקות עם תשתית החשמל חיוניות להשגת המטרה הסופית של המערכת כולה, התמצאות מוחלטת במרחב למבקר חדש.

מודולריות במערכות שילוט

כמעט בכל מערכת שילוט נדרשת מודולריות. ברכיבים דיגיטליים של מערכות שילוט עיקרון המודולריות מובנה מלכתחילה, אך במערכות פיזיות, כמו שילוט בכניסה לחדרים שהמשתמשים בהם עשויים להשתנות, או שהייעוד הפונקציונלי שלהם יישתנה, נדרשת חשיבה מקדימה, למשל בסיס קבוע עם מסילה שניתן להשחיל בה את מצע המידע, כמו מלבן פרספקס עם שמו של בעל התפקיד בחדר.